Đặt chúng ta

0552-4923688

x
CẤP THÔNG CỔ HÉN Lbối cảnh
Hoạt động rộng rãi trong nhiều trường hợp đòi hỏi đo lực và giám sát tiến trình.

Chiến đấu quốc và sự giải thoát thảm họa của Thiên Quan

Tình hình lũ ở sông Hoài Nam ngày càng nghiêm trọng. Biết rằng nhân viên kiểm soát lũ đang chiến đấu rất chăm chỉ trên tuyến đầu, lãnh đạo và nhân viên của chúng ta đã góp tiền tích cực. Dưới sự sắp xếp của đường Diaoyutai, huyện Yuhui, thành phố Benghazi, họ mang đến những vật liệu trợ giúp thảm họa cho chính phủ thành phố Macheng và quần áo ChangThanh. Nhà ga Garrison, trạm Xinhết Garrison và những nơi khác bày tỏ lời chia buồn đến nhà tỉ mỉ và quần chúng đã liên tục chiến đấu trên bờ đê, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc kiểm soát lũ lụt và làm hết sức mình để chống lũ lụt.


Liên kết các ô tô tải từ TGLvang

Những blog khác về tải bộ nhạy

Phần tiếp theo