TY_MAKE_WEIGHING_EASIER
TG Load Cells: Make Weighing Easier

Đặt chúng ta

0552-4923688

x
TG Load Cells:
Make Weighing Easier
CẤP THÔNG CỔ HÉN Lbối cảnh
Hoạt động rộng rãi trong nhiều trường hợp đòi hỏi đo lực và giám sát tiến trình.

Bộ nhạy bén dùng trong Nông nghiệp

{iĐến lượng 250;} i244; ấ t Thế Khánh ề Comment ả h ph ẩ m 27 o ự d, li234mê, n số lượng d., 27 ế chúng ta ệ c ó ả k xu ấ d? Hm? 224; ng ng d? 243;, a, b ạ n lu544đường n c54th; ể Th26Language ấ y d ộ t bu ồ để g ứ a 27 ồ ph59h ợ p v ớ d d ạ n. Kho ẩ Chào cậu. ệ u

'27; ố Tôi v ớ (C52269;n Thanh lý, C569;n t243; c, C226; n;y gia;và;y s250; c, v56; n v5226; n, h9449;ng h244;a chính xác. ề th th th ố g TJH CPU 243th; ể giới thiệu ợ c ó l ắ Tiêu đề: ự để l ế p nhanh m ộ t v ị T27th;th th. ch ợ p 27 ể C569, n, C5555; ạ n bao bao bao nhiêu; ể Comment ọ l l ộ d? m m d? 244; ể (Tiếng Tây Ban Nha) ắ p 27 ặ d d ễ d5224;ng h547;n. 232; ố Tôi v ớ chúng tôi ệ c ó l ắ p 27 ặ d bao quy trình ệ thành công, thành công, thành công, lười nam; ộ c ó ả m bi ế n TJL kh 225;là I224h; ệ th ố d d ả Comment ứ g TJZ 432; a th237th th th th kh ấ t d ủ một con. H926; ố Tôi v ớ tôi m95;y ki ể Comment=trình bày Comment ề ây phi. ể n'244g;ngghi ệ p ph ứ d d ạ p, chm 250;ng t244;ic5th; ể l. l. ấ P. C. 225s. ả h ph ẩ m CPU-243m ặ Chính là vậy.

Chính sách hướng dẫn cho việc đo lực trong nông nghiệp.

Cân bằng Siêu Linh

Cân bằng Siêu Linh

Lượng điện nạp có thể được dùng để đo lượng sức nặng của xi-lô. Thông thường, ba hay bốn điểm được chọn là đòn bùng và hệ thống đo lực BSJDJ đã được cài đặt dưới chân hỗ trợ của xi-lô. Nếu không dễ dàng cài đặt các tế bào tải trực tiếp, bạn có thể chọn cách dùng mô- đun cân. Tín hiệu của các tế bào nạp này được thu thập và truyền tới chỉ thị qua hộp xoay, và sức nặng của xi-lô có thể đọc được trên cái chỉ thị. Nó có thể được trang bị một rơ-le hoặc năng lượng dữ liệu.


Hạng thú nuôi lông gà nhạy với tế bào nặng

Hạng thú nuôi lông gà nhạy với tế bào nặng

Kết hợp một nhóm cảm biến, lắp một bàn cân với một khu vực thích hợp trên cùng dựa theo kích thước của vật thể cân, và ghép nó với một bộ trình bày kỹ thuật số để cân gà và vật nuôi. Trong tình huống bình thường, có thể dùng tế bào chịu đựng tia song để cân gà. Bộ cảm biến này được cân bằng ở bốn góc và có thể được dùng một mình. Đối với vật nuôi lớn như heo, cừu, và bò, tế bào nạp tia kéo 3-4 được chọn để cân.


Nối đỉnh của các ô tô tải

Nối đỉnh của các ô tô tải

Một trong những khách hàng của chúng tôi muốn đo các lực lượng giữa máy kéo và các vật nối. Chúng tôi đã chỉnh pin pin TJH-9 cho anh ta dựa theo kích thước của trục kết nối. Sức mạnh giữa máy kéo và những vật cản có thể được đo bằng cách thay thế cái trục kết nối của máy kéo bằng một buồng nạp pin. Bộ cảm biến rất dễ cài đặt vào dung dịch này và sẽ không ảnh hưởng tới việc hoạt động bình thường của máy kéo. Nếu cảm biến bị hư, nó có thể được thay thế trực tiếp.


Liên kết các ô tô tải từ TGLvang

Các biện pháp đo lực khác

Phần tiếp theo