TY_MAKE_WEIGHING_EASIER
TG Load Cells: Make Weighing Easier

Đặt chúng ta

0552-4923688

x
TG Load Cells:
Make Weighing Easier
CẤP THÔNG CỔ HÉN Lbối cảnh
Hoạt động rộng rãi trong nhiều trường hợp đòi hỏi đo lực và giám sát tiến trình.

Tải về giải pháp hàng hải

C555đường dẫn đường ả m bi ế n t5234; n phân loại C223;c55nữa; ặ (vn Giải thích) ủ a 27 ộ chm237nên nên, đến x10, c cae, 27 ộ Comment ị Comment ự g 259;n tT242;n, v54m; ộ d d ả có ứ d d ụ g d ộ Vâng. C55536)}C chu ỗ i TJL-7, TJL-1 series, TJZ-1 HHH 224;ng ạ Không phải ọ g*432; ợ g? 27 ề u*27;*432; ợ c ó ử d ụ g d ộ g. R. 2277; ả g, B ế n t5224;u, x5432; ở có nghĩa là đôi khi chúng ta không thể kiểm soát được. ể Độ: ả d ả Comment ả k xu ấ t th? Th? 244g; ờ d d ủ một kh 225;ch h54ng.


Nghiên cứu về quá trình biến năng lượng biển

Dây Dây Dây Dây nhấc Tế bào

Dây Dây Dây Dây nhấc Tế bào

Chúng tôi đã đề nghị anh ta dùng tế bào dây thừng căng thẳng TJL-1, được lắp trực tiếp trên dây thừng cố định của khối ròng rọc, và tính to án căng bằng cách đo độ căng của dây thừng. Loại trò này rất tiện lợi, chỉ cần sửa máy cảm biến trên cáp cá, từng bước một, mà không cần thay đổi thiết bị gốc. Thực tế, không chỉ đường dây câu, cảm biến TJZ-1 có thể dành cho nhiều dịp để đo mức căng thẳng.


Bộ nhận dạng vô tuyến

Bộ nhận dạng vô tuyến

Khách hàng muốn xác minh rằng những con sếu của họ đủ mạnh để nhấc những vật nặng có khả năng chịu tải tối đa. Chúng tôi cung cấp máy thu phát vô tuyến để tránh cáp dài và ngắn thời gian lắp đặt. Đồng thời, nó có thể được sử dụng với các công cụ để ngăn ngừa tai nạn an to àn do do gian bị quá tải.


Liên kết các ô tô tải từ TGLvang

Các biện pháp đo lực khác

Phần tiếp theo