TY_MAKE_WEIGHING_EASIER
TG Load Cells: Make Weighing Easier

Đặt chúng ta

0552-4923688

x
TG Load Cells:
Make Weighing Easier
CẤP THÔNG CỔ HÉN Lbối cảnh
Hoạt động rộng rãi trong nhiều trường hợp đòi hỏi đo lực và giám sát tiến trình.

Nạp tế bào trong chất thử nghiệm và đo đạc

C555;là t ế Ừm, phải. ả bao gồm: ặ g\ 27; 432; ợ c ó ử d ụ g d ộ ng trong ki ể Tôi là v542;27 3o ạ c ó lẽ là đủ rồi. ấ l. d. 224. ng t225gi. ả (Tiếng Đức) i hạn, ố Độ khẩn khẩn cấp: ữ g 432; ờ l 27 ạ di di ệ n? th? 47;n l? 224: B ộ ph ậ d d d ậ t t ả Tôi đâu có nghĩ vậy. ợ g TJH-11 v54b; ộ c ó ả m bi ế l ự để v ậ n 27 ộ g TJH-10*27 3;* 432; ợ g th này ế t g ế cho Fujian Benz, v54; 93;i ệ k có ạ Chúng tôi có ạ p TJH-10 H927; ể đ ể Comment=Giao dịch Comment ỏ Độ khẩn: ệ k có ạ di d? 27 ộ rất nhiều ng ười. Không ữ g t ế Ừm, phải. ả g ể u S, vâng,225Mệt Mệt Mệt Mệt quá. ế p v54ph; ộ t 27 ề u hoàng gi29h ợ p v ớ h h ầ Các cậu ế d bao xa, d d? 225y ử Language ứ để thực hiện điều kiện hết cỡ ộ (Tiếng Tây Ban Nha) ả ǵ anghi ệ (bao gồm cả năm ngoái) ằ d d ự m ột giá trị khác ộ t bu ồ g t ả c ó d ỡ l ớ n, cho kh 225;ch h54ng ng ng g ể Tháng Ba ứ c ó d? 225c, có d? 27 ộ ng, v.v.


Thí dụ về bộ nhạy bén trong kiểm tra và đo lường

Cột nòng súng lớn giá trị tấn công Tế bào 2000T

Cột nòng súng lớn giá trị tấn công Tế bào 2000T

Khách hàng muốn kiểm tra lực tác động của vật nặng rơi từ không khí, và phạm vi được chọn lúc đầu rất nhỏ. Chúng tôi đề nghị ông thay thế tế bào tải với một khoảng cách lớn hơn để ngăn cảm biến bị hư hại bởi xung lực quá lớn. Cuối cùng, khách hàng đã đặt một số cột số 2000T TJH-3, kết hợp với máy thu nạp điện thoại TCS, và đã hoàn thành tốt thí nghiệm.


Xà lim Nạp Giọng nói cho máy thử nghiệm

Xà lim Nạp Giọng nói cho máy thử nghiệm

Cái máy thử độ bền là một loại thiết bị thử nghiệm phổ biến, được dùng để thử các tính năng cơ khí cơ khí như tải tĩnh, căng, nén, bẻ cong, kéo, cào, bóc lột và các tính chất cơ khí khác của các vật liệu khác nhau. Để biết được lực kéo, cái máy thử nghiệm phải được trang bị một buồng chứa tải với độ chính xác cao. Thông thường, chúng tôi khuyến cáo khách chọn nhóm TJL-1 Lực lượng sức ép kiểu S hoặc nhóm đã nạp dạng chữ TJH-4B. Qua quá trình sản xuất lâu dài của khách hàng, hai cảm biến bên trên hoàn toàn có thể đáp ứng được sử dụng.


Thử sức vết cắn

Thử sức vết cắn

Một trong những khách hàng của chúng tôi là trại huấn luyện chó cảnh sát. Họ muốn kiểm tra sức mạnh cắn của chó cảnh sát để biết kết quả huấn luyện. Sau khi nhận được đề nghị này, kỹ thuật viên đã thiết kế thành công mẫu cho khách hàng. Kết quả kiểm tra thực sự ở đồn cảnh sát rất tốt. Bộ cảm biến có thể hiển thị chính xác lực cắn của chó cảnh sát, và khách hàng rất hài lòng.


Liên kết các ô tô tải từ TGLvang

Các biện pháp đo lực khác

Phần tiếp theo